Registrace


Ubytování v hotelu Kraví Hora Bořetice si každý
 účastník zajišťuje individuálně!

hotel@kravihora.cz, tel. +420 519 430 090 – 2

Accommodation at the Kraví Hora Bořetice hotel
is for everyonethe participant provides individually!
Use promo code: PAC for online registration

 

Ulice: / Street :
Město: / City:
PSČ: / ZIP:
Země: / Country:
Name : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surname :
Name : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surname :
( již hrazeno ve vložném / already paid in deposit )
Nad rámec vložného / not included in the deposit
Nad rámec vložného / not included in the deposit
Nad rámec vložného / not included in the deposit
!!! Uvítáme váš návrh na téma dalšího semináře. Za návrhy předem děkujeme.