Registrace


Ubytování v Hotelu Zámeček Mikulov si každý
 účastník zajišťuje individuálně!

Při účasti více než 5 účastníků jedné firmy je sleva 10%

Při účasti více než 10 účastníků jedné firmy je sleva 15% 


recepce@zamecekmikulov.cz, tel. +420 519 512 855                                                     +420 725 806 992

Accommodation at the Hotel Zámeček Mikulov
is for everyonethe participant provides individually!
Use promo code: PAC for online registration

Ulice: / Street :
Město: / City:
PSČ: / ZIP:
Země: / Country:
Name : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surname :
Name : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surname :
( již hrazeno ve vložném / already paid in deposit )
Nad rámec vložného / not included in the deposit
Nad rámec vložného / not included in the deposit
Nad rámec vložného / not included in the deposit
!!! Uvítáme váš návrh na téma dalšího semináře. Za návrhy předem děkujeme.